icon

Suhted24.ee toetab turvalist tutvust

  • Meil saab end identifitseerida ID-kaardi abil. Vastav märge lisatakse kasutaja tutvusprofiilile.
  • Nõuame profiili loomisel kasutaja e-posti kinnitust.
  • Blokeerime kontod, mille osas kahtlustame pettust või kelle käitumine on teisi kasutajaid häirinud. 
icon

Usaldusväärne partner tutvuste leidmisel

  • Tagame andmete ligipääsu ja kasutatavuse vastavalt Eesti seadustele ning kasutajate enda määrangutele.
  • Meie andministraatorid hoolitsevad andmete puhtuse ja korrektsuse eest sisuliselt 24 tundi päevas iga päev.
  • Anname endast parima, et meie kasutajad tunneksid ennast meie keskkonnas mugavalt ja leiaksid endale soovitud tutvusi.
icon

Tasuline vs tasuta tutvumine

  • Tasu eest tutvuja leiab rohkem tutvusi kuna motivatsioon on kõrgem ja ka teised kasutajad tunnetavad seda.
  • Tasuline tutvuja mõjub kindlasti usaldusväärsemana.
  • Saadavad tasud saab portaal investeerida reklaamikanalitessse, mille abil tõmmata potentsiaalsete tutvujate tähelepanu.

 

Siin ilmuvad ainult need fotod, mida kasutajad on lubanud avalikult näidata.